Công nghiệp Tin tức

  • Sáu mối quan tâm chính khi chọn bàn đạp xe đạp leo núi.

    Đối với xe đạp leo núi, bàn đạp phẳng không thể so sánh với bàn đạp khóa về hiệu quả đạp, nhưng chúng cũng được nhiều tay đua yêu thích vì mang lại nền tảng đạp ổn định đồng thời tương đối nhạy và dễ sử dụng.Bàn đạp phẳng cũng cần thiết cho những người không phí ...
    Đọc thêm